Webhacks

Webhacks is een site met als doel goede web development praktijken te verzamelen. Aangezien de site nog maar net is begonnen is de hoeveelheid materiaal nog zeer beperkt. Het is uiteraard de bedoeling dat hier op korte termijn verandering in komt. Na verloop van tijd is het ook de bedoeling de site uit te breiden met nieuws, een forum, en misschien ook andere extensies. We staan open voor suggesties.

bijdragen?

Hoewel we zelf aktief materiaal zullen plaatsen op deze site weten we heel goed dat er veel web designers en developers zijn die goed weten waar ze mee bezig zijn, en waardevol materiaal zouden kunnen bijdragen. Voel je je geroepen om wat van je bevindingen en kennis te delen, neem dan even contact op. We zijn specifiek op zoek naar praktisch opgezette artikelen, tutorials en ander materiaal, waarbij best practices, portability en standards compliance een belangrijke plaats innemen. Materiaal dat wordt aangeleverd blijft altijd onder het oorspronkelijke copyright, maar om de toepassing ervan door de lezer mogelijk te maken vragen we je het onder een Creative Commons licensie uit te brengen.